Kieswijzer Duurzaamheidmaatlatten


Welkom,

 

Dit is een kieswijzer duurzaamheidmaatlatten voor vastgoed, waarmee bepaald kan worden welk instrument het meest geschikt is om tot een duurzaamheidwaardering te komen. Momenteel zijn de volgende instrumenten vertegenwoordigd in de kieswijzer:  

 

BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik

GPR-Gebouw

Greencalc+

Energielabel 

 

Door het geven van antwoorden op de vragen, wordt bepaald welk instrument(en) het meest geschikt is/zijn en welke consequenties aan een keuze verbonden zijn. 

 

 

Disclaimer: Aan de uitkomst of adviezen die gegeven worden in deze kieswijzer kunnen geen rechten worden verleend. Dit geldt tevens voor de instrumenten die gebruikt worden.